HONG KONG CHINA MOULDS

Dan Yates


Geschäftsführer

Hong Kong & China Moulds Europe GmbH
Schönbergstr. 45
D-73760 Ostfildern
Germany Tel: +49 (0)711 882759 12
Fax: +49 (0)711 882759 13
e-mail: danyates@hcmeurope.de

« return to contacts